Dessa uppdrag kan åtagas

 • Affärsjuridik, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och associationsrätt
 • Arbetsrätt, LAS, Lagen om anställningsskydd
 • Bostadsrätt, hyresrätt, fastighetsrätt
 • Familjerätt, samboavtal, äktenskapsförord, arv och testamente
 • Körkortsärenden
 • Lagen om offentlig upphandling, LOU
 • LSS (lagen om stöd och service)
 • LVM (lagen om vård av missbrukare)
 • Migrationsrätt, asylärenden
 • Ombud/biträde vid förvaltningsdomstolar
 • SFB (assistansersättning)
 • Socialrätt SoL, (socialtjänstlagen)
 • Överklagan av myndighetsbeslut
 • Överklagan av kontrollavgift (parkeringsböter), osv.